Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Uitgangspunt is dat de werkgever en werknemer over allerlei onderwerpen zelf afspraken kunnen maken. De wet geeft echter ook regels die, vaak ter bescherming van de werknemer, waarvan bij een arbeidsovereenkomst niet mag worden afgeweken.

Opstellen arbeidsovereenkomst

Wanneer de werkgever en werknemer ergens geen afspraken over maken, dan gelden de algemene wettelijke regels. Van bepaalde wettelijke regels, ongeacht wat is overeengekomen, mogen de werkgever en de werknemer niet afwijken. Zo zijn er bijvoorbeeld wettelijke regels over de [lengte van-] proeftijd, het concurrentiebeding, de ontslag op staande voet, de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Transitievergoeding

Op 1 juli 2015 is een aantal wezenlijke wijzigingen in het Nederlandse arbeidsrecht doorgevoerd. De belangrijkste zien op de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de betaling van een transitie-vergoeding door de werkgever als de arbeidsovereenkomst langer dan 2 jaar heeft geduurd. De transitie-vergoeding is in de plaats gekomen van de ontslagvergoeding die op basis van de zogenaamde Kantonrechters-formule werd berekend. De transitievergoeding is onder andere afhankelijk van het laatst ontvangen bruto loon en de totale arbeidsduur.

Conflicten tussen werkgever en werknemer

Bij conflicten tussen werkgever en werknemer is het vooral bij arbeidsrecht altijd van belang dat de advocaat duidelijkheid verkrijgt over wat partijen precies van elkaar willen. Zodra dat in kaart is gebracht kan worden gekeken wat binnen de kaders van het arbeidsrecht de beste oplossing is.

De advocaten van Arslan Lit Advocaten hebben zeer ruime ervaring in het behandelen van arbeidsrecht zaken namens werknemer en werkgever. Voor vragen over wat Arslan Lit Advocaten voor u kan betekenen, kunt u ons mailen (info@arslanlitadvocaten.nl) of  bellen op het nummer 020 223 24 66. Wij staan u graag te woord.