Werkgever

In het arbeidsrecht worden de rechten en plichten van werkgever en werknemer onderling geregeld. De wet stelt bepaalde minimum eisen aan arbeidsvoorwaarden, loon en arbeidsomstandigheden. Verder kunnen werknemer en werkgever onderling veel zelf onderhandelen en afspreken. Echter mag er van bepaald dwingend recht niet ten nadele van de werknemer afgeweken worden. Vaak maakt u als werkgever gebruik van een bepaald cao die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst met aparte arbeidsvoorwaarden. Het arbeidsrecht regelt verder hoe u uw werknemer kunt aanspreken als deze niet naar behoren functioneert of zich niet aan de geldende bedrijfsnormen en -regels houdt.

Plichten werkgever

Als werkgever bent verplicht goede arbeidsomstandigheden voor uw werknemer te creëren. Hieronder vallen ook de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. Deze verplichtingen vloeien voort uit de Arbowet. Het uitbetalen van loon, uitgeven van loonstroken en een geordende loonadministratie zijn ook verplichtingen waar de werkgever zich aan dient te houden. Ook dient u zorg te dragen voor uw zieke of arbeidsongeschikte werknemer en u actief in te zetten voor reintegratie.  

Rechten werkgever

Een werkgever moet ook kunnen optreden tegen een niet behoorlijk functionerende werknemer of maatregelen kunnen treffen bij een conflict op de werkvloer. Wanneer een werknemer niet goed functioneert of een ernstig vergrijp begaat, moet u hem als werkgever kunnen aanspreken of zelfs kunnen ontslaan. Het is hierbij echter wel van belang dat u een zorgvuldige administratie bijhoudt over het functioneren van werknemers en eventuele incidenten op de werkvloer. Er rust namelijk een grote bewijslast op de werkgever wanneer hij stappen onderneemt tegen een werknemer.

Verder is het belangrijk dat u als werkgever instrumenten heeft om de naleving van de geldende bedrijfsnormen en -regels te handhaven. Het arbeidsrecht heeft daarin ook een preventieve functie door de mogelijkheid tot het geven van waarschuwingen en het opleggen van boetes. Ontslag geldt vaak als ultimum remedium.

Hou kunnen wij u van dienst zijn?

Als er een conflict ontstaat over het functioneren van uw werknemer of u over wil gaan tot ontslag doet u er verstandig aan om een advocaat in de arm te nemen. Vooral omdat er een grote bewijslast op de werkgever rust. Ook bij het opstellen van bijvoorbeeld de arbeids- of vaststellingsovereenkomst kunt u een arbeidsrecht expert gebruiken. 

Bij Arslan | Lit hebben wij experts op alle gebieden van het arbeidsrecht. Van het bestrijden van arbeidsconflicten tot het opstellen of checken van vaststellings- en arbeidsovereenkomsten. Verder kunnen wij u van advies voorzien met betrekking tot alles wat te maken heeft met het arbeidsrecht.

Wij zijn gespecialiseerd in de volgende gebieden:

Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Dit kan telefonisch, 020 223 2466, of per email, info@arslanlitadvocaten.nl. Wij helpen u graag! U kunt ons ook bereiken via onze social mediakanalen die u onderaan deze pagina kan vinden.