Het begrip arbeidsovereenkomst is in de wet geregeld in artikel 610 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De tekst van het wetsartikel is als volgt:

“De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.”

Uit dit wetsartikel zijn 3 punten voor u als werkgever van belang. Namelijk:

 • Arbeid
 • Loon
 • Gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer

Ook bekijkt de rechter deze 3 punten om te beoordelen of er gesproken kan worden van een arbeidsovereenkomst. Deze hoeft niet op papier vastgelegd te zijn. Het kan ook een mondelinge afspraak zijn of zelfs op te maken zijn uit feitelijke omstandigheden. Deze feitelijke omstandigheden zijn ook het uitgangspunt voor de arbeidsovereenkomst en bepalend, niet per se een op papier vastgestelde afspraak.

De cao

Veel werkgevers zijn partij bij een cao (kort voor collectieve arbeidsovereenkomst). In de cao zijn afspraken gemaakt op het gebied van loon, vakantie, ziekte, opzegtermijn en meer. Over het algemeen kent een cao iets gunstigere regels dan de wettelijke minima.

Betalen van salaris

Één  van de verplichtingen van u als werkgever is om het loon van uw werknemer altijd door te blijven betalen. In de arbeidsovereenkomst is bepaald wanneer u dit dient te doen. Bij een maandloon mag het nooit langer dan een kwartaal duren voordat uw werknemer het heeft ontvangen. Wanneer u  dit niet doet, maakt uw werknemer aanspraak op een verhoging van het loon.

Soorten arbeidsovereenkomsten

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. Het verschil zit met name in de duur van de overeenkomt (tijdelijk of onbepaalde tijd) en de mate van flexibiliteit (oproep-, nuluren- of uitzendovereenkomst).

De meest voorkomende soorten zijn:

 1. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 2. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 3. Uitzendovereenkomst
 4. Nuluren overeenkomst (oproep)
 5. Min-max overeenkomst (oproep)
 6. Detacheringsovereenkomst
 7. Payrollovereenkomst

Tijdelijk of vast contract

Vaak kiest een werkgever eerst voor een overeenkomst voor bepaalde tijd. Zo kunt u na afloop ervan evalueren of de arbeidsrelatie geslaagd was. Echter is het niet mogelijk om uw werknemer steeds opnieuw een overeenkomst voor bepaalde tijd aan te bieden. Het is wettelijk bepaald dat uw werknemer na 3 tijdelijke contracten óf 3 jaar tijdelijke contracten een vaste arbeidsovereenkomst aangeboden dient te krijgen. Dit heet de ketenregeling. Zit er meer dan 6 maanden tussen de tijdelijke contracten, dan begint de telling van het aantal opnieuw.

Ook zijn er een aantal uitzonderingen: De ketenregeling geldt niet voor iedereen.

 • De werknemer heeft een leerwerkovereenkomst voor een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg).
 • De werknemer is jonger dan 18 jaar en werkt gemiddeld maximaal 12 uur per week.
 • De werknemer is een uitzendkracht en in het contract staat een uitzendbeding..
 • De werknemer is een stagiair.
 • De werknemer is een invalkracht op een basisschool, bij ziekte van leraren of onderwijsondersteunend personeel.
 • De werknemer heeft de AOW-leeftijd. Een werkgever mag dan vanaf de AOW-leeftijd 6 tijdelijke contracten geven in een periode van 4 jaar.

In de cao mogen andere afspraken staan over:

 • het aantal tijdelijke contracten dat u als werkgever mag geven (maximaal 6 contracten)
 • de periode waarin u als werkgever  tijdelijke contracten mag geven (maximaal 4 jaar)

Kijk daarom altijd in de geldende  cao of hier andere regels in staan.

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst

In een arbeidscontract staan de afspraken tussen u en uw werknemer. Het gaat onder meer om de volgende gegevens:

 • naam en woonplaats van werkgever en werknemer
 • de plaats(en) van arbeid
 • functie van de werknemer of de aard van het werk
 • gebruikelijke arbeidsduur
 • de hoogte van het salaris en de uitbetalingstermijnen
 • tijdstip van indiensttreding
 • duur van het contract (als dat voor een bepaalde tijd is)
 • (eventueel) lengte van de proeftijd
 • vakantieaanspraak
 • opzegtermijn
 • (eventueel) (aanvullend) pensioen
 • (eventueel) concurrentiebeding of relatiebeding
 • toepasbaarheid van de cao

De advocaten van Arslan Lit Advocaten hebben zeer ruime ervaring in het behandelen van arbeidsrecht zaken namens werkgever. Voor vragen over wat Arslan Lit Advocaten voor u kan betekenen, kunt u ons mailen (info@arslanlitadvocaten.nl)of  bellen op het nummer 020 223 24 66. Wij staan u graag te woord.