De transitievergoeding

Het is wettelijk bepaald dat u een transitievergoeding dient te betalen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst van uw werknemer. Dit geldt ook voor ontslag. De ratio achter deze vergoeding is dat uw werknemer deze kan gebruiken voor bijvoorbeeld omscholing voor een nieuwe baan.

Hoogte transitievergoeding betalen

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het bruto maandsalaris. De rekensom wordt gemaakt door het bruto maandloon maal 1/3 te doen, nogmaals vermenigvuldigd met het aantal jaren dat de werknemer in dienst is. Eventuele extra vergoedingen, bonussen en vakantietoeslagen dienen hierbij betrokken te worden. De maximale transitievergoeding betalen is wettelijk vastgesteld op €84.000.

Wanneer geen transitievergoeding betalen

Er zijn een aantal gevallen waarin u uw werknemer geen transitievergoeding hoeft te betalen. Dit zijn:

  • Beëindiging van de overeenkomst met wederzijds goedvinden
  • Ontslag op staande voet
  • Faillissement van uw bedrijf
  • Bij cao is een andere afspraak gemaakt. Dit kan wel alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen
  • Bij ontslag als gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door werknemer.

De advocaten van Arslan Lit Advocaten hebben zeer ruime ervaring in het behandelen van arbeidsrecht zaken namens werknemer.

Voor vragen over wat Arslan Lit Advocaten voor u kan betekenen, kunt u ons mailen (info@arslanlitadvocaten.nl)of  bellen op het nummer 020 223 24 66. Wij staan u graag te woord.