Werknemer

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. De wet stelt bepaalde minimum eisen aan arbeidsvoorwaarden, loon en arbeidsomstandigheden. Verder kunnen werknemer en werkgever onderling veel zelf onderhandelen en afspreken. Het arbeidsrecht bestaat dus vooral ter bescherming van u als werknemer en is van dwingend recht. Er mag niet ten nadele van de werknemer vanaf worden geweken. Wanneer u bijvoorbeeld op non-actief gesteld wordt of een officiële waarschuwing van uw werkgever krijgt, kan het lijken alsof u machteloos staat tegenover zo’n besluit. Echter zorgt het arbeidsrecht ervoor dat u sterker in uw schoenen staat dan u denkt. Er komt redelijk veel ontslagbescherming toe aan de werknemer. In de meeste gevallen moet uw werkgever veel bewijs leveren voor gegronde redenen voor ontslag.

Plichten als werknemer

Door het aangaan van een arbeidsovereenkomst krijgt u als werknemer bepaalde verplichtingen. Zo moet u zich houden aan bedrijfsregels en de werkzaamheden uitvoeren die in de arbeidsovereenkomst beschreven staan. Daarnaast moet u zich ook aan regels houden met betrekking tot het melden van ziekteverzuim. Het is belangrijk om u als werknemer aan deze afspraken te houden. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en heeft uw werkgever weinig houvast om u te ontslaan. Verder dient u zich als goed werknemer te gedragen; zijnde wat in het maatschappelijk verkeer van een goed werknemer verwacht mag worden.

Rechten als werknemer

Als werknemer heeft u altijd recht op loon voor het werk dat u doet. Ook mag uw werkgever u niet zomaar ontslaan zolang u zich aan de geldende regels op de bedrijfsvloer houdt. Uw werkgever moet zich aan de regels omtrent arbeidsvoorwaarden houden, die vaak bij toepassing van een cao boven de wettelijke minima liggen. Wanneer uw werkgever zich hier niet aan houdt, kunt u hem hierop aanspreken. Als laatste heeft u bij het einde van de arbeidsrelatie op last van uw werkgever nog recht op een transitievergoeding. Ook kan er sprake zijn van recht op een vergoeding als het einde van uw arbeidsrelatie aan uw werkgever te wijten is. 

Hoe kunnen wij van dienst zijn?

In sommige gevallen kan er echter een conflict ontstaan over uw functioneren of over dat van uw werkgever. Het is van belang dat u een expert in de hand neemt om een zo sterk mogelijke positie te hebben tegenover uw werkgever. 

Wij zijn gespecialiseerd in alle gebieden van het arbeidsrecht. Onze experts kunnen u van dienst zijn bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst, het uitvoeren van een ‘check’ van de aangeboden arbeidsovereenkomst, tot bijstaan in een arbeidsconflict met uw werkgever. Ons doel is niet alleen om u te ontlasten, maar ook om u te ontzorgen.

Bekijk de volgende pagina’s met betrekking tot onderwerpen waar wij in gespecialiseerd zijn:

Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Dit kan telefonisch, 020 223 2466, of per email, info@arslanlitadvocaten.nl. Wij helpen u graag! U kunt ons ook bereiken via onze social mediakanalen die u onderaan deze pagina kan vinden.