Heeft u een conflict met uw werkgever over bepaalde arbeidsvoorwaarden of krijgt u te maken met een overplaatsing of functiewijziging waar u niet op zit te wachten? Of is uw werkgever overgegaan tot ontslag? Vaak denkt een werknemer dat het dan einde oefening, maar in werkelijkheid is de rechtspositie sterker dan gedacht wordt. Neem daarom vooral contact op voor juridische hulp van één van onze arbeidsrecht juristen bij een arbeidsconflict. Met in totaal meer dan 80 jaar gezamenlijke ervaring gaan wij gericht te werk en proberen wij uw conflict zo spoedig mogelijk op te lossen.

Het arbeidsconflict

Een arbeidsconflict is een breed begrip. Het kan iets kleins zijn als een meningsverschil met uw werkgever, maar ook ingrijpender zijn zoals als een overplaatsing, functiewijziging of zelfs ontslag. Vaak worden dit soort conflicten al opgelost met een goed gesprek waarin duidelijke afspraken worden gemaakt. Echter kan het zo zijn dat de meningen zo verschillen dat er meer nodig is. Dit kan voor enorm veel frustratie en stres zorgen, wat uw prestaties op de werkvloer natuurlijk niet ten goede komt.

Arbeidsconflicten kunnen bijvoorbeeld het volgende inhouden:

  • Een functiewijziging
  • Een overplaatsing
  • Ontslag
  • Geschillen over overwerk, vakantie of ziekte
  • Conflicten over salaris, bonus of andere beloningen

Wat zijn uw rechten bij een arbeidsconflict?

Onderdeel van de arbeidsovereenkomst is dat u doet wat uw werkgever u opdraagt. Dit moet echter wel redelijk van u te verwachten zijn. Er zijn wel bepaalde ingrijpende onderwerpen waar u niet zomaar mee akkoord hoeft te gaan. Bijvoorbeeld een functiewijziging of overplaatsing. Wanneer dit expliciet in de arbeidsovereenkomst vermeldt staat, mag uw werkgever dit wel eenzijdig, zonder uw toestemming doen. Dit wordt het wijzigingsbeding genoemd.

Verder is het niet toegestaan dat uw werkgever u zomaar ontslaat zonder dat daar een waarschuwing aan vooraf is gegaan.

Hoe wordt het arbeidsconflict opgelost?

Bij een arbeidsconflict met uw werkgever is het van belang om zo snel mogelijk juridische hulp in te schakelen, vooral voordat u reageert op een formele brief van uw werkgever. Teken ook nooit zomaar een beëindigingsovereenkomst. Eén van onze arbeidsrecht specialisten kan u duidelijk uitleggen wat uw positie is in het conflict en wat uw rechten en plichten zijn. Hiermee wordt de kans vergroot dat het conflict in harmonie wordt opgelost.

Ontslag

Ontslag is vaak het meest ingrijpende arbeidsconflict. Op emotioneel vlak door de stres en onzekerheid die het met zich meebrengt. Op financieel vlak door de baanonzekerheid. Hierdoor is het essentieel om te weten hoe u adequaat reageert op mogelijk ontslag.

Er zijn een aantal wettelijke redenen die de een werkgever kan aanvoeren voor ontslag. Die zullen hieronder stapsgewijs behandeld worden.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Er zijn verschillende redenen voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen. Denk aan een slechte financiële situatie, automatisering, bedrijfsbeïnding of een overname. Het UWV zal u om een reactie vragen op het verzoek van uw werkgever. Zorg dat u het verweer goed onderbouwt en laat nakijken door een arbeidsrecht specialist.

Wanneer het verzoek van uw werkgever door het UWV wordt goedgekeurd heeft u vaak recht op een transitievergoeding. Belangrijk is dat u binnen 3 maanden moet vragen om uitbetaling van de transitievergoeding. Na deze termijn vervalt het recht erop.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een in grijpende maatregel voor zowel werknemer als werkgever. Er is niet langer sprake van een opzegtermijn en de betaling van loon wordt per direct stop gezet. Ook heeft u als werknemer geen recht meer op een WW-uitkering. Een werkgever kan niet zomaar overgaan op ontslag op staande voet. Hiervoor is een ernstige reden nodig, zoals:

  • diefstal
  • grove belediging
  • fraude
  • mishandeling
  • werkweigering

Uw werkgever is verplicht meteen de reden van het ontslag op staande voet te melden. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan dient u binnen 2 maanden na het ontslag de beslissing aan te vechten bij de kantonrechter. U kunt dan vorderen dat het ontslag vernietigd wordt of bijvoorbeeld een transitievergoeding eisen als u al een andere baan heeft.

Ontslag om persoonlijke redenen

Dit kan voorkomen als uw werkgever commentaar heeft op uw functioneren en zou in sommige gevallen kunnen leiden tot daadwerkelijk ontslag.

Belangrijk om te weten is dat uw werkgever u nooit zomaar kan ontslaan. Wanneer u niet zelf instemt met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, kan uw werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Dit kan echter alleen op grond van bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Is er sprake van andere redenen van ontslag, dan moet uw werkgever naar de kantonrechter om te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit is vaak een veel langduriger en duurder proces voor de werkgever. Teken hierdoor dan ook nooit zomaar een vaststellingsovereenkomst die u aangeboden krijgt zonder eerst juridische hulp in te schakelen. U staat er een stuk sterker voor dan u denkt!

De vaststellingsovereenkomst houdt in dat u van uw werkgever een aanbod krijgt om de arbeidsovereenkomst met wederzijdse goedkeuring op te zeggen. Hierin wordt u als werknemer vaak een redelijk aanbod gedaan, zodat de werkgever een veel duurdere en langdurigere rechtszaak kan voorkomen.

Kort samengevat: In alle situaties als hierboven genoemd is alleen sprake van dreigend ontslag. Daadwerkelijk ontslag is een stuk lastiger voor uw werkgever. Zorg er daarom voor dat u tijdig contact opneemt met één van onze arbeidsrecht juristen om uw kansen te vergroten dat het ook bij dreigend ontslag blijft.

Ontslag om langdurige arbeidsongeschiktheid

Als u langer dan twee jaar arbeidsongeschikt bent, kunt u uw werkgever verzoeken het dienstverband te beëindigen met wederzijdse goedkeuring. Uw werkgever is dan verplicht mee te werken en een transitievergoeding te betalen.

De advocaten van Arslan Lit Advocaten hebben zeer ruime ervaring in het behandelen van arbeidsrecht zaken namens werknemer. Voor vragen over wat Arslan Lit Advocaten voor u kan betekenen, kunt u ons mailen (info@arslanlitadvocaten.nl) of  bellen op het nummer 020 223 24 66. Wij staan u graag te woord.