Op deze pagina kunt u informatie vinden omtrent uw rechten en plichten als werknemer bij arbeidsongeschiktheid en ziekte.

Het melden van ziekte / arbeidsongeschiktheid

Wanneer u ziek bent is het van belang dat u dit direct doorgeeft aan uw werkgever. De werkgever mag hierbij vragen hoe lang u vermoedt dat het verzuim zal duren en of de ziekte te maken wijten is aan het werk.

Loondoorbetaling

Wanneer u ziek bent, is uw werkgever verplicht het loon door te betalen tot maximaal 2 jaar. Dit bedraagt 70% van het laatstverdiende loon. Er is echter wettelijk vastgelegd dat de werkgever twee wachtdagen heeft met het doorbetalen van het loon. De eerste twee dagen dat u ziek bent zult u dus niet doorbetaald krijgen.

Bedrijfsarts

Tijdens de eerst week dat u ziek bent, kan uw werkgever een onafhankelijke bedrijfsarts inschakelen. Deze arts beoordeelt uw situatie en zal uw werkgever informeren over mogelijkheden van re-integratie. Als het voor u niet mogelijk is om terug te keren in uw oude functie, is de werkgever verplicht een nieuwe passende functie binnen het bedrijf voor u te vinden. Wanneer deze niet beschikbaar is, moet uw werkgever buiten het bedrijf een functie voor u vinden.

Als u het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts, kunt u bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

Ontslag

Uw werkgever mag u niet ontslaan tijdens ziekte. Er geldt een uitzondering als er sprake is van: proeftijd, ontslag op staande voet, ziekte langer dan twee jaar, een tijdelijk contract dat niet wordt verlengd, het bereiken van de pensioenleeftijd en u niet wenst mee te werken aan re-integratie.

De advocaten van Arslan Lit Advocaten hebben zeer ruime ervaring in het behandelen van arbeidsrecht zaken namens werknemer. Voor vragen over wat Arslan Lit Advocaten voor u kan betekenen, kunt u ons mailen (info@arslanlitadvocaten.nl) of  bellen op het nummer 020 223 24 66. Wij staan u graag te woord.