Het begrip arbeidsovereenkomst is in de wet geregeld in artikel 610 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De tekst van het wetsartikel is als volgt:

“De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.”

Uit dit wetsartikel zijn 3 punten voor u als werknemer van belang. Namelijk:

  • Arbeid
  • Loon
  • Gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer

Ook bekijkt de rechter deze 3 punten om te beoordelen of er gesproken kan worden van een arbeidsovereenkomst. Deze hoeft niet op papier vastgelegd te zijn. Het kan ook een mondelinge afspraak zijn of zelfs op te maken zijn uit feitelijke omstandigheden. Deze feitelijke omstandigheden zijn ook het uitgangspunt voor de arbeidsovereenkomst en bepalend, niet per se een op papier vastgelegde afspraak.

Soorten arbeidsovereenkomsten

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. Het verschil zit met name in de duur van de overeenkomt (tijdelijk of onbepaalde tijd) en de mate van flexibiliteit (oproep-, nuluren- of uitzendovereenkomst).

De meest voorkomende soorten zijn:

  1. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  2. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  3. Uitzendovereenkomst
  4. Nuluren overeenkomst (oproep)
  5. Min-max overeenkomst (oproep)
  6. Detacheringsovereenkomst
  7. Payrollovereenkomst

De cao

Veel werkgevers zijn partij bij een cao (kort voor collectieve arbeidsovereenkomst). In de cao zijn afspraken gemaakt op het gebied van loon, vakantie, ziekte, opzegtermijn en meer. Over het algemeen kent een cao iets gunstigere regels dan de wettelijke minima.

Betalen van salaris

Eén van de verplichtingen van uw werkgever is om uw loon altijd door te blijven betalen. In het arbeidscontract is bepaald wanneer zij dit dient te doen. Bij een maandloon mag het nooit langer dan een kwartaal duren voordat u het heeft ontvangen. Wanneer uw werkgever dit niet doet, maakt u aanspraak op een verhoging van het loon.

Ook is uw werkgever verplicht bij het eerste loon en bij elke toekomstige verandering in het loon een loonstrookje af te geven. Zo kunt u altijd belangrijke gegevens inzien omtrent het loon dat u ontvangt.

De advocaten van Arslan Lit Advocaten hebben zeer ruime ervaring in het behandelen van arbeidsrecht zaken namens werknemer. Voor vragen over wat Arslan Lit Advocaten voor u kan betekenen, kunt u ons mailen (info@arslanlitadvocaten.nl) of  bellen op het nummer 020 223 24 66. Wij staan u graag te woord.