Sinds 1 juli 2015 is de werkgever verplicht aan de werknemer een transitievergoeding te betalen, wanneer op initiatief van de werkgever:

  • De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.
  • De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt voortgezet.

Er is dus sprake van een transitievergoeding voor zowel tijdelijke als niet-tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Wanneer u als werknemer zelf ontslag neemt of geen nieuw contract wil tekenen, heeft u geen recht op een transitievergoeding.

Hoogte van de transitievergoeding

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de duur van uw dienstverband en uw inkomen. Per 2021 is de maximale vergoeding wettelijk vastgesteld op €84.000 bruto. Is uw salaris hoger, zal u niet meer dan €84.000 betaald krijgen.

Betaling van de transitievergoeding

Er bestaat geen wettelijke termijn voor de betaling van de transitievergoeding. Wel is geregeld dat u als werknemer recht heeft op wettelijke rente bovenop de transitievergoeding vanaf 1 maand na het eindigen van uw arbeidsovereenkomst. Uw voormalig werkgever heeft er dus baat bij dit bedrag zo snel mogelijk te voldoen om oplopende kosten te voorkomen.

Wanneer uw voormalig werkgever verzuimt de vergoeding te betalen, kunt u een claim indienen bij de kantonrechter. Van belang is dat dit binnen drie maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst geschiedt. Laat u altijd adviseren door een arbeidsrechtspecialist!

Situaties waarin u geen recht heeft op een transitievergoeding

Er zijn een aantal situaties waarin het recht op de transitievergoeding niet bestaat of vervalt:

  • U bent ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door uzelf;
  • Bij uw ontslag bent u nog geen 18 jaar en u hebt gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt;
  • U bent ontslagen omdat u de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt;
  • Uw werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling (‘surseance van betaling’) of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing op de werkgever;
  • In uw cao is een voorziening voor een transitievergoeding opgenomen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen;
  • Als u een volgend tijdelijk contract bent aangegaan vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract (en tussentijds kan worden opgezegd);
  • Als uw werkgever u een gelijkwaardig contract aanbiedt voordat u tijdelijk contract afloopt;
  • Als uw werkgever u aanbiedt uw tijdelijk contract te verlengen, voordat dat contract afloopt. Het maakt niet uit of u het aanbod accepteert.

Wanneer uw ontslag ernstig te verwijten is aan uw werkgever kunt u bij de kantonrechter ook een aanvullende billijke vergoeding bovenop de transitievergoeding vorderen. Het betreft dus echte uitzonderingsgevallen.

De advocaten van Arslan Lit Advocaten hebben zeer ruime ervaring in het behandelen van arbeidsrecht zaken namens werknemer.

Voor vragen over wat Arslan Lit Advocaten voor u kan betekenen, kunt u ons mailen (info@arslanlitadvocaten.nl)of  bellen op het nummer 020 223 24 66. Wij staan u graag te woord.