Wanneer uw werkgever u wilt ontslaan en u akkoord gaat, is er sprake van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Vaak wordt dit voornemen opgesteld in een vaststellings-/beëindigingsovereenkomst.

Wanneer u het met uw werkgever eens wordt over het beëindigen van de huidige arbeidsovereenkomst wordt er een schriftelijke overeenkomst opgesteld waarin de voorwaarden voor de beëindiging zijn opgenomen. Hierin worden zaken geregeld als afspraken over het werken bij concurrenten, het overnemen van een leaseauto of bedrijfseigendommen van het bedrijf en/of vakantiedagen. Het belangrijkst zijn de afspraken over het krijgen van een eventuele vergoeding, aangezien het recht op een transitievergoeding vervalt. U onderhandelt dan met uw werkgever over een eventuele ontslagvergoeding.

Punten waar u op moet letten

Uw werkgever mag u niet zomaar een beëindigingsovereenkomst voorleggen en laten tekenen. Het moet via een duidelijke verklaring duidelijk zijn dat u het eens bent met het beëindigen van het dienstverband. Ook moet uit de overeenkomst blijken dat er geen dringende reden voor ontslag bestaan en u ook niet verwijtbaar heeft gehandeld. Ook moet deze een verklaring bevatten dat u niet ziek bent en dat de opzegtermijn in acht is genomen.

Eén van de belangrijkste rechten die u heeft is het recht op 14 dagen bedenktijd. U mag in deze periode de vaststellingsovereenkomst ontbinden zonder een reden hiervoor op te geven. Wanneer uw werkgever deze termijn niet expliciet heeft vermeld, wordt deze termijn zelfs 3 weken.

Als u het recht op een WW-uitkering wil behouden is het van belang dat u in de beëindigingsovereenkomst opneemt dat uw werkgever het initiatief neemt om het dienstverband te beëindigen.

Let er goed op dat u de vaststellingsovereenkomst op papier vastlegt en door zowel u als uw werkgever laat ondertekenen.

Juridische bijstand

Laat de vaststellingsovereenkomst altijd nalezen door een arbeidsrecht specialist. Zo voorkomt u onaangename verrassingen met bijvoorbeeld het recht op een WW-uitkering.

De advocaten van Arslan Lit Advocaten hebben zeer ruime ervaring in het behandelen van arbeidsrecht zaken namens werknemer. Voor vragen over wat Arslan Lit Advocaten voor u kan betekenen, kunt u ons mailen (info@arslanlitadvocaten.nlof  bellen op het nummer 020 223 24 66. Wij staan u graag te woord.