Inkomensnormen 2022

Inkomensnormen 2022 De IND heeft de inkomensnormen voor 2022 bekend gemaakt voor de diverse verblijfsvergunningen. Hieronder volgt een selectie van de belangrijkste inkomensnormen. Voor een volledig overzicht kunt u kijken

Salarisnormen kennismigrantenregeling 2022

Salarisnormen Vandaag zijn de salarisnormen voor de kennismigrantenregeling voor 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze salarisnormen gelden ook voor verblijfsvergunningen op grond van de Intra Corporate Transferee (ICT) regeling. Verder is ook de

Inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers per 1 januari 2022

Bijzondere rechtspositie Turkse onderdanen hebben een bijzondere rechtspositie in het Nederlandse vreemdelingenrecht. Op basis van het Associatieverdrag van 1963, het Aanvullend Protocol van 1973, en de Associatiebesluiten 2/76 en 1/80,

Regeling Aziatische horeca stopt

De regeling Aziatische horeca vervalt per 1 januari 2022. Al per brief van 4 juni jl. had de Minister van SZW zijn voornemen bekend gemaakt om de regeling te willen

Humanitair niet-tijdelijk

De vergunning humanitair niet-tijdelijk (of “voorgezet verblijf” zoals het vroeger heette) is een wat vreemde eend in de bijt van de verblijfsvergunningen. Hoewel het een tijdelijke verblijfsvergunning is, heeft het

Uw werkgever vindt u dat u uw werk niet goed doet? Ontslag mag niet zo maar!

Stel, uw werkgever vindt dat u uw werk niet goed doet. U gaat hierover met hem in gesprek en een week later legt uw werkgever een beëindigingsovereenkomst voor uw neus.

Chavez-Vilchez verblijf bij een Nederlandse kind

Wat is Chavez Vilchez? Het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) heeft op 10 mei 2017 in het arrest Chavez-Vilchez bepaald dat een derdelander (personen die niet

Essentieel startup personeel

Per 1 juni 2021 gaat een pilot van start waarmee het voor innovatieve start-ups makkelijker moet worden om buitenlands personeel met bijzondere deskundigheid naar Nederland te halen. De pilot zal

Vrije toegang arbeidsmarkt gezin

Voor gezinsleden van een buitenlandse ondernemer is per 1 januari 2020 een nieuwe regeling in werking getreden. Op basis van deze regeling kunnen de gezinsleden (partners, echtgenoten en kinderen) van een buitenlandse

Regeling Aziatische horeca

Op 1 Oktober 2019 is de definitieve regeling Aziatische horeca in werking getreden die de tijdelijke regeling heeft vervangen. De regeling is bedoeld om  onder versoepelde voorwaarden een Aziatische kok voor een horeca onderneming naar Nederland