Uitbreiding administratieplicht erkend referent

Uitbreiding administratieplicht bij verlaagd salariscriterium Zoals allicht bekend heeft de erkend referenten van de IND die, onder meer, kennismigranten in dienst mogen nemen, de onderstaande plichten: Informatieplicht (IND informeren van

Salarisnormen 2024

Salarisnormen 2024 De onderstaande normbedragen gelden per 1 januari 2024 voor aanvragen voor verblijfsvergunningen voor verblijf bij gezinslid, kennismigranten en blauwe kaart. Verblijf bij partner/gezinslid €2.069,40 exclusief 8% vakantiegeld €2.234,95

Nieuw inkomenseisen 2023

Inkomenseisen 2023 De onderstaande normbedragen gelden per 1 juli 2023 voor aanvragen voor verblijfsvergunningen voor verblijf bij gezinslid, kennismigranten en blauwe kaart. Verblijf bij partner/gezinslid €1.995 exclusief 8% vakantiegeld €2.154,60

Oekraïense Vluchtelingen ophalen bewijs van verblijf

Status Oekraïense Vluchtelingen Strikt genomen komen Oekraïense vluchtelingen die zich gemeld hebben in aanmerking voor een asielvergunning. Deze aanvraag voor verblijf valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en is officieel gestart na inschrijving

Mvv-Turkse burger-Besluit 1/80-geen sprake van gefingeerd dienstverband

Mvv-Turkse burger, Verblijf bij partner / Art. 13 Besluit 1/80 / Eenoudergezin met kind(eren) onder 5 jaar  / Geen sprake van gefingeerd dientsverband-middelenvereiste nieuwe beperking besluit 1/80 – gerechtvaardigd door

Mvv-nareisaanvraag- feitelijke gezinsband-evenredigheidsbeginsel

Mvv-nareisaanvraag, feitelijke gezinsband, evenredigheidsbeginsel, artikel 4:84 Awb Volgens eiseressen zou de afwijzing van de mvv-aanvragen leiden tot onevenredige gevolgen in verhouding tot de daarmee te dienen doelen. Zo is het

Oekraïeners mogen werken

Oekraïeners vrijgesteld van tewerkstellingsvergunning Oekraïeners mogen werken in Nederland met ingang van 1 april zonder tewerkstellingsvergunning. Dat betekent dat een werkgever een Oekraïense medewerker in dienst mag nemen zonder eerst

Inkomensnormen 2022

Inkomensnormen 2022 De IND heeft de inkomensnormen voor 2022 bekend gemaakt voor de diverse verblijfsvergunningen. Hieronder volgt een selectie van de belangrijkste inkomensnormen. Voor een volledig overzicht kunt u kijken

Salarisnormen kennismigrantenregeling 2022

Salarisnormen Vandaag zijn de salarisnormen voor de kennismigrantenregeling voor 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze salarisnormen gelden ook voor verblijfsvergunningen op grond van de Intra Corporate Transferee (ICT) regeling. Verder is ook de

Inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers per 1 januari 2022

Bijzondere rechtspositie Turkse onderdanen hebben een bijzondere rechtspositie in het Nederlandse vreemdelingenrecht. Op basis van het Associatieverdrag van 1963, het Aanvullend Protocol van 1973, en de Associatiebesluiten 2/76 en 1/80,