Oekraïeners mogen werken

Oekraïeners vrijgesteld van tewerkstellingsvergunning Oekraïeners mogen werken in Nederland met ingang van 1 april zonder tewerkstellingsvergunning. Dat betekent dat een werkgever een Oekraïense medewerker in dienst mag nemen zonder eerst

Inkomensnormen 2022

Inkomensnormen 2022 De IND heeft de inkomensnormen voor 2022 bekend gemaakt voor de diverse verblijfsvergunningen. Hieronder volgt een selectie van de belangrijkste inkomensnormen. Voor een volledig overzicht kunt u kijken

Salarisnormen kennismigrantenregeling 2022

Salarisnormen Vandaag zijn de salarisnormen voor de kennismigrantenregeling voor 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze salarisnormen gelden ook voor verblijfsvergunningen op grond van de Intra Corporate Transferee (ICT) regeling. Verder is ook de

Inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers per 1 januari 2022

Bijzondere rechtspositie Turkse onderdanen hebben een bijzondere rechtspositie in het Nederlandse vreemdelingenrecht. Op basis van het Associatieverdrag van 1963, het Aanvullend Protocol van 1973, en de Associatiebesluiten 2/76 en 1/80,

Regeling Aziatische horeca stopt

De regeling Aziatische horeca vervalt per 1 januari 2022. Al per brief van 4 juni jl. had de Minister van SZW zijn voornemen bekend gemaakt om de regeling te willen

Humanitair niet-tijdelijk

De vergunning humanitair niet-tijdelijk (of “voorgezet verblijf” zoals het vroeger heette) is een wat vreemde eend in de bijt van de verblijfsvergunningen. Hoewel het een tijdelijke verblijfsvergunning is, heeft het

Chavez-Vilchez verblijf bij een Nederlandse kind

Wat is Chavez Vilchez? Het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) heeft op 10 mei 2017 in het arrest Chavez-Vilchez bepaald dat een derdelander (personen die niet

Essentieel startup personeel

Per 1 juni 2021 gaat een pilot van start waarmee het voor innovatieve start-ups makkelijker moet worden om buitenlands personeel met bijzondere deskundigheid naar Nederland te halen. De pilot zal

Naar NL met Kids

Als u met uw kinderen naar Nederland verhuist of uw kinderen naar Nederland haalt, moet u natuurlijk ook voor hen een verblijfsvergunning aanvragen. De vergunning is gebaseerd op familiale gronden.