Image module

Brian Lit

Advocaat / Partner

Brian Lit studeert in 2001 af aan de Universiteit van Amsterdam in de richting Familierecht en Jeugdrecht. Zijn start in december 2001 als asieljurist bij de Stichting Rechtsbijstand Asiel (SRA), betekent het begin van zijn loopbaan in het immigratierecht.

In augustus 2004 wordt Brian beëdigd als advocaat. Aan het eind van dat jaar richt hij samen met twee SRA-collega’s (waaronder Engin Arslan) Altadvocaten op. In de daaropvolgende 16 jaar specialiseert en verdiept hij zich verder in het immigratierecht. Brian werkt intensief op alle onderdelen van dit rechtsgebied. Na 2010 ligt zijn focus in toenemende mate op de economische of arbeidsimmigratie: kennismigratie en ondernemers (o.a. Amerikaanse en Japanse).

In april 2021 start hij samen met Engin Arslan en Veli Arslan Arslan|Lit Immigratie-en Arbeidsrechtadvocaten.

Brian is lid van de Orde van Advocaten en van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken en Vluchtelingenzaken. Door de Raad voor Rechtsbijstand is hij geaccrediteerd als specialist asiel- en vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring. Verder is Brian lid van de Specialistenvereniging Immigratieadvocaten (SVMA).

Deze registraties verplichten hem om elk kalenderjaar volgens de normen van de Orde op deze rechtsgebieden tien opleidingspunten te behalen.

Een toegewijd team van advocaten

gespecialiseerd in Arbeids- en Vreemdelingenrecht

x
+31(0)20 223 24 66
info@arslanlitadvocaten.nl