Vreemdelingenrecht / Immigratierecht

Vreemdelingenrecht ziet op de toegang en verblijf van niet-Nederlandse staatsburgers, oftewel vreemdelingen. Visa, verblijfsvergunningen, intrekking van verblijfsvergunning, vreemdelingenbewaring en de uitzetting van vreemdelingen zijn allemaal thema’s die door het immigratieecht gereguleerd worden.

Het immigratierecht is sinds jaar en dag geen onderwerp meer van alleen nationaal (Nederlands)recht. Van oudsher is de invloed van internationale verdragen groot geweest. Het Vluchtelingenverdrag, Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) en het Nederlands Amerikaans Vriendschapsverdrag zijn voorbeelden van internationaal recht die hun stempel hebben gedrukt op het nationaal vreemdelingenrecht. Vooral de afgelopen twee decennia heeft het EU recht een ongekende invloed gehad op het Nederlands vreemdelingenrecht. Dit alles maakt dat het recht meerdere dimensies kent en voortdurend in beweging is (never a dull moment!).

Specialistische kennis van het rechtsgebied met al zijn grillen en eigenaardigheden, is geen luxe maar bittere noodzaak. De immigratieadvocaten van Arslan|Lit werken al twee decennia in het vreemdelingenrecht. In die 20 jaar hebben wij gewerkt in alle facetten van dit rechtsgebied; van asielzaken tot arbeidsmigratie. Wij kennen het terrein van onder naar boven. Met deze bagage zijn wij bij uitstek toegerust om u bij te staan en te adviseren bij al uw aanvragen en vraagstukken.

Ons kantoor staat zowel particuliere cliënten bijvoorbeeld bij aanvragen om gezinshereniging, als zakelijke cliënten die buitenlands personeel willen aantrekken op grond van de kennismigrantenregeling.

Als de zaak erom vraagt, zijn wij bereid en in staat om te procederen, zowel bij nationale instanties (IND, arbeidsinspectie SZW, rechtbank, Raad van State) alsook bij Europese instanties (Europees Hof voor Rechten van de Mens).

Vraagstukken waar ons kantoor u onder meer in kan bijstaan zijn:

  • Aanvragen verblijfsvergunningen van particulieren
  • Aanvragen verblijfsvergunningen buitenlands personeel
  • Aanvragen status van erkend referent voor onderneming voor de kennismigranten
  • Het voeren van bezwaarprocedures tegen de IND, UWV of de arbeidsinspectie van SZW
  • Beroepsprocedures voor de rechtbanken
  • Hoger beroepsprocedures voor de Raad van State

Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Telefonisch, 020 223 2466, of per email, info@arslanlitadvocaten.nl. Wij helpen u graag! U kunt ons ook bereiken via onze social mediakanalen die u onderaan deze pagina kan vinden.