De EU langdurig ingezetene vergunning is in feite een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Deze verblijfsvergunning komt voor uit EU Richtlijn 2003/109 Dit is een belangrijk verschil met de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd omdat dit een puur nationaal rechtelijke verblijfsvergunning is.

Een ander verschil met de nationale onbepaalde tijd verblijfsvergunning is dat de EU langdurig ingezetene onder voorwaarden verblijf krijgen in een van de andere EU lidstaten. Zo heeft een EU langdurig ingezetene uit een ander EU land al na een jaar rechtmatig verblijf in Nederland vrije toegang tot de arbeidsmarkt (dus zonder voorwaarden of toestemming van het UWV hier mogen werken), waar men dit bij vele andere verblijfsvergunningen pas na vijf jaar verwerft.

Voorwaarden EU langdurig ingezetene

Om voor een verblijfsvergunning EU langdurig ingezetene in aanmerking te komen moet u aan de volgende basisvoorwaarden voldoen:

  • U woont minimaal vijf jaar onafgebroken in een EU land met een geldige verblijfsvergunning;
  • U beschikt over stabiele en voldoende inkomsten;
  • U heeft een ziektekostenverzekering.;
  • U moet geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen (tenzij u hiervoor vrijgesteld of ontheven bent) en
  • U vormt geen gevaar voor de openbare orde (geen strafrechtelijke antecedenten).

Naast de onbepaalde duur van de verblijfsvergunning is een belangrijk voordeel van de EU langdurig ingezetene vergunning dat er geen voorwaarden of beperkingen aan verbonden zijn. Er gelden geen inkomenseisen, of beperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Zelfs indien men een bijstandsuitkering zou moeten aanvragen, zal dit geen gevolgen hebben voor de verblijfsvergunning.

Personen aan wie de status van langdurig ingezetene is toegekend, genieten ook extra bescherming tegen iedere beslissing tot uitzetting. Gedrag dat uitzetting rechtvaardigt, dient een reële en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde of de openbare veiligheid te vormen.

Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Dit kan telefonisch, 020 223 2466, of per email, info@arslanlitadvocaten.nl. Wij helpen u graag! U kunt ons ook bereiken via onze social mediakanalen die u onderaan deze pagina kan vinden.