Op grond van het EU recht hebben burgers van de Europese Unie in Nederland een zogeheten vrije termijn van zes maanden. Dat betekent dat iemand die de nationaliteit heeft van een van de EU-lidstaten is gedurende de eerste zes maanden van het verblijf geen verblijfsdoel hoeft aan te tonen.

Na deze vrije termijn moeten EU onderdanen aan kunnen tonen dat  zij hier verblijven als werknemer, student, dienstverlener, ondernemer of als gezinslid van een rechtmatig in Nederland verblijvende persoon.

Een EU-burger dient zich alleen te registreren bij de IND indien hij/zij een aanvraag wil indienen voor de familieleden die zelf geen EU-nationaliteit hebben. (NB Hier vindt u een overzicht van alle EU-lidstaten.)

Gezinsleden van EU onderdanen

In principe hebben alle gezinsleden (partner, echtgenoot, minderjarige kinderen) en afhankelijke familieleden van een EU-burger een afgeleid verblijfsrecht. Dit is een uitvloeisel van wat men noemt het vrij verkeer van personen (EU Richtlijn 2004/38). Voor gezins- en familieleden van EU-onderdanen gelden soepelere toelatingsvoorwaarden dan voor gezinsleden van Nederlandse staatsburgers en niet- EU onderdanen (derdelanders). Zo is de inkomenseis minder streng en hoeft er geen inburgeringsexamen afgelegd te worden.

Dit alles neemt niet weg dat een aanvraag voor verblijf van gezinsleden ook zijn uitdagingen kan hebben. Aantonen van gezinsband, inkomen of afhankelijkheid kan regelmatig voor problemen zorgen. Vaak speelt ook de vraag of een relatie als duurzaam kan worden aangemerkt. Na zes maanden samenwoning van ongehuwde partners, bij geregistreerde en gehuwde partners wordt duurzaamheid van de relatie in de regel aangenomen. Dit neemt niet weg dat de IND ook bewezen wil zien dat er sprake is van een oprechte (en dus geen schijn-)relatie.

Voor een verzorgende ouder van een minderjarig kind met een Nederlands paspoort bestaat er ook de mogelijkheid om verblijf te krijgen op grond van het EU Verdrag. Daarover vindt u meer in onze blog over het Chavez-Vilchez arrest.

Indien u als EU-burger een aanvraag wil indienen voor uw familieleden die zelf geen EU-nationaliteit hebben of u heeft andere vragen over verblijf op grond van het EU, kunt u ons bellen (020-223 2466) of mailen, info@arslanlitadvocaten.nl, U kunt ons ook contacten via een van de social mediakanalen die vermeld staan op deze pagina. Wij staan u graag te woord!