Gezinshereniging

Het is mogelijk om een partner, echtgenoot of (minderjarig) kind naar Nederland te halen. Deze gezinsleden kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op grond van gezinshereniging. Hiervoor moet de zogeheten “Toelating en Verblijfsprocedure” ook wel TEV-procedure genoemd.

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor gezinshereniging, zijn als volgt:

  • Uw inkomen als sponsor (de IND noemt dit referent) moet voldoende en duurzaam zijn.
    • Voldoende is een inkomen die gelijk is aan het minimumloon (met ingang van 01-01-2024) gelijk aan € 2.069,40 per maand exclusief vakantiegeld) en €2.2.34,95 inclusief vakantiegeld. Het gaat hierbij om SV-loon ook wel aangeduid als fiscaal loon of heffingsloon. Let er op dat het SV-loon is vaak iets lager dan het brutoloon. Het SV loon is te vinden op de salarisspecificatie.
    • Duurzaam is in ieder geval als u in loondienst bent en uw hebt nog een jaarcontract of een onbepaalde tijd contract. Voor een ondernemer is een inkomen duurzaam als hij de 18 maanden voor de aanvraag ten minste een brutowinst had dat gelijk was aan het minimumloon. (In een binnenkort te posten blog gaan wij wat dieper in op wat nog meer als duurzaam geldt.)
  • Voor personen die ouder zijn dan 67 jaar, of blijvend arbeidsongeschikt zijn geldt een vrijstelling van de inkomenseis.
  • Uw partner/echtgenoot bij een Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade/consulaat) in het land van herkomst met goed gevolg het zogeheten basisexamen inburgering in het buitenland moet hebben afgelegd. (Voor informatie over het inburgeringsexamen kunt u naar naarnederland.nl.). Onder andere Amerikanen, Canadezen, Australiërs, Nieuw Zeelanders, Japanner en Zuid Koreanen zijn hiervan vrijgesteld,
  • De leeftijdseis voor de gezinshereniging van partners en echtgenoten is 21 jaar. Partners en echtgenoten jonger dan 21 jaar kunnen geen gebruik maken van gezinshereniging.

Voor meer informatie over aspecten die komen kijken bij gezinshereniging met kinderen kunt u terecht bij deze blogpost.

In gevallen waar een derdelander ouder een verzorgende rol vervult voor een kind met de Nederlandse nationaliteit kan er ook een beroep gedaan worden op het Chavez Vilchez arrest. Dit heeft als voordeel dat er geen inkomenseis geldt en dat men is vrijgesteld van de Mvv-eis. Dit betekent dat men de aanvraag hier in Nederland mag indienen en ook mag afwachten.

Voor vragen over wat Arslan|Lit advocaten voor kan doen in een gezinsherenigingsprocedure (TEV) kunt u ons mailen (info@arslanlitadvocaten.nl) of ons bellen op het nummer 020 223 2466. U kunt ons ook contacten via een van de social mediakanalen die vermeld staan op deze pagina. Wij staan u graag te woord.