De dreigende intrekking verblijfsvergunning is een probleem waarmee veel vreemdelingen zich geconfronteerd zien. Onder omstandigheden kan de IND namelijk besluiten een reeds verleende verblijfsvergunning in te trekken.

Bij verblijfsvergunningen die op grond van gezinshereniging zijn verleend komt het regelmatig voor dat de IND de verblijfsvergunning probeert in te trekken omdat de IND meent dat personen haar verkeerd hebben geïnformeerd over het inkomen, of dat de IND meent dat relevante informatie over de wijziging van de inkomenspositie van een van de gezinsleden is achtergehouden. Men vergeet dan vaak dat men gedurende die vijf jaar aan de verleningsvoorwaarden, inkomenseis en samenwoning moet blijven voldoen. Als ergens gedurende de periode van vijf jaar er niet meer wordt voldaan aan een van de voorwaarden, dan kan de IND over gaan tot intrekking verblijfsvergunning.

Een ander veel voorkomende reden voor intrekking verblijfsvergunning is in gevallen waar de vreemdeling criminele antecedenten heeft. Op grond van de zogeheten openbare orde normen kan, onder omstandigheden, een veroordeling voor een misdrijf tot gevolg hebben dat tot intrekking van de verblijfsvergunning wordt overgegaan. Voor 1 juli 2012 was het niet mogelijk was om een verblijfsvergunning in te trekken indien de desbetreffende vreemdeling hier meer dan 20 jaar rechtmatig had verbleven. Echter op 1 juli 2012 is de wet gewijzigd in die zin dat ook na een rechtmatig verblijf van 20 jaar of meer er tot intrekking kan worden overgegaan indien er sprake is van (ernstige) criminele antecedenten.

Verplaatsing van het hoofdverblijf is ook een grond die door de IND vaak wordt gehanteerd om tot intrekking van de verblijfsvergunning over te gaan. Als bijvoorbeeld door uitschrijving uit de BRP de IND van oordeel is dat de vreemdeling zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft verplaatst, dan kan de IND ertoe overgaan om de verblijfsvergunning in te trekken.

Voor werknemers die op grond van arbeid verblijf hebben, kan het verlies van het dienstverband aanleiding zijn om de verblijfsvergunning in te trekken.

Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Dit kan telefonisch, 020 223 2466, of per email, info@arslanlitadvocaten.nl. Wij helpen u graag! U kunt ons ook bereiken via onze social mediakanalen die u onderaan deze pagina kan vinden.