Voor privé doeleinden kan er voor maximaal 90 dagen een visum kort verblijf worden verkregen voor Nederland en Schengengebied. In de regel geldt dat iemand in een periode van 180 dagen niet meer dan 90 dagen mag verblijven in Schengengebied op basis van een kort verblijf visum. Bij een verblijf van 90 dagen in Schengengebied dient iemand weer ten minste 90 dagen buiten Schengen te hebben verbleven voordat weer toegang op basis van een visum kort verblijf kan worden verschaft.

Met een visum kort verblijf kan iemand naar Nederland komen om vrienden of familie te bezoeken of om vakantie te houden in Nederland. De Nederlandse ambassade die de visumaanvraag in behandeling heeft kan een aanvraag afwijzen als er sprake is van een vestigingsgevaar, oftewel dat er een risico bestaat dat de aanvrager Schengengebied niet voor afloop van de verleende visumperiode zal verlaten. Dit kan zich onder meer voordoen als aanvrager zeer weinig sociale en economische banden heeft met zijn of haar land van herkomst.

Onder omstandigheden kan van de Nederlandse ambassade een multiple entry visa worden verkregen. Dit is een visum dat wordt afgegeven voor een langere periode, bijvoorbeeld een jaar, waarmee de aanvrager niet iedere keer dat hij naar Nederland moet reizen afzonderlijk naar de ambassade moet gaan voor een visum. Let wel dat ook voor een multiple entry visa geldt dat de aanvrager niet langer dan 90 dagen van de 180 dagen in Schengen mag verblijven.

Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Dit kan telefonisch, 020 223 2466, of per email, info@arslanlitadvocaten.nl. Wij helpen u graag! U kunt ons ook bereiken via onze social mediakanalen die u onderaan deze pagina kan vinden.