Met ingang van 1 januari 2022 is de regeling Aziatische horeca stopgezet. Hierover hebben wij al op 27 oktober 2021 bericht. Tot 1 januari 2022 konden er nog aanvragen ingediend worden op grond van de oude regeling.

Wat is er veranderd?

In feite is de situatie voor de Aziatische horeca teruggedraaid zoals die gold voor 1 januari 2014. Onder de inmiddels vervallen regeling Aziatische horeca was een horeca ondernemer vrijgesteld van de zogeheten wervingsinspanningen. Dit betekende dat de ondernemer om een kok vanuit het buitenland te mogen aantrekken niet hoefde aan te tonen dat hij/zij zich voldoende ingespannen had om op de lokale en EU arbeidsmarkt een geschikte kandidaat te vinden voor de vacature. Deze vrijstelling geldt nu dus niet meer. Als een Aziatische horeca ondernemer een specialiteiten kok vanuit het buitenland wil aantrekken moet hij/zij vanaf nu aantonen dat er voldoende wervingsinspanningen zijn verricht.

Wervingsinspanningen?

Maar wat zijn nu voldoende wervingsinspanningen? De Regeling Uitvoering Wet Arbeid Vreemdelingen (RUWAV) is daar niet bijzonder helder over.

Van de werkgever wordt verwacht dat hij alle mogelijkheden benut om aan voldoende niet-vergunningsplichtig personeel te komen. De werkgever zal onder meer in verschillende media de vacature bekend moeten maken. Dit is afhankelijk van hetgeen in de bedrijfstak gebruikelijk is, afhankelijk van de aard van de functie en de duur van de werkzaamheden. Verder kan hierbij gedacht worden aan het benaderen door de werkgever van (internationale) uitzend- en detacheringsbureaus en bureaus voor werving en selectie om te zorgen dat de vacature wordt vervuld met prioriteit genietend aanbod.

Als de werkgever geen wervingsinspanningen via het EURES-systeem in andere landen van de EER of Zwitserland heeft verricht, of vergelijkbare inspanningen heeft gedaan om binnen de EER of Zwitserland arbeidskrachten te werven, wordt een tewerkstellingsvergunning op grond van dit artikel geweigerd.

De werkgever toont bij de aanvraag bij het UWV zijn wervingsinspanningen aan en doet verslag van de resultaten van de werving. Het UWV kan deze informatie verifiëren. Wervingsinspanningen dienen in de periode voorafgaand aan het indienen van de aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning te hebben plaatsgevonden.

Indien in het verleden is gebleken dat het vervullen van een vacature moeilijk was maar aanbod wel aanwezig wordt geacht, klemt het des te meer dat van een werkgever mag worden verwacht dat hij juist in een dergelijke situatie in de regel gedurende ten minste 3 maanden voorafgaand aan het indienen van de aanvraag alle mogelijkheden benut om aan voldoende personeel te komen.

Voldoende wervingsinspanningen moeten in ieder geval het volgende omvatten:

  • Ten minste drie maanden
  • Een vacature moet ten minste vijf weken bij het UWV hebben uitgestaan.
  • Via het EURES-systeem moet een vacature in andere landen van de EER hebben uitgestaan.

De Ruwav schrijft ook voor dat “Van de werkgever wordt verwacht dat hij alle mogelijkheden benut om aan voldoende niet-vergunningsplichtig personeel te komen.” Dit legt op de werkgever de plicht om gedurende de drie maanden intensieve inspanningen te verrichten die verder gaan dan enkel het plaatsen van een advertentie en een vacaturemelding bij het UWV.

Voor wie?

De regeling Aziatische horeca is van toepassing op gekwalificeerde koks in functieniveaus 4 t/m 6, die gespecialiseerd zijn in éen of meer van de volgende keukens: Chinees, Indiaas, Indonesisch, Japans, Koreaans, Maleis, Thais, Tibetaans en Vietnamees. De regeling Aziatische Horeca geldt in beginsel niet voor snackbars, cateringbedrijven en bezorgdiensten, tenzij een dergelijk bedrijf aannemelijk kan maken dat een gekwalificeerde kok, op functieniveau 4 t/m 6, noodzakelijk is. Dit vereist echter aanvullend bewijs, die door desbetreffende werkgever aangevoerd moet worden. In de praktijk is vaak gebleken dat dit type horecaonderneming ook de GVVA voor een Aziatische kok afgegeven kan krijgen.

Wat nu?

Is hiermee een einde aan de mogelijkheid om buitenlandse koks aan te trekken voor de Aziatische horeca? Nee, zeker niet! Is het moeilijker geworden? Ja dat wel. Maar er is nog steeds ruimte om specialiteiten koks te laten overkomen. De Aziatische horeca ondernemer moet alleen, anders dan voorheen, verder vooruit plannen, namelijk incalculeren dat er ten minste drie maanden werving aan de aanvraag vooraf moet gaan. Daarnaast moeten de wervingsinspanningen moet serieus en secure aangepakt worden.

Niet onbelangrijk is dat de oude regeling Aziatische horeca van toepassing blijft op de verlening van de verblijfsvergunningen die op grond van die regeling zijn verleend. Heeft een kok een verblijfsvergunning toegekend gekregen op grond van een aanvraag die ingediend is ergen voor 1 januari 2022, en dus onder de oude regeling valt, dan zal een verlenging van de verblijfsvergunning onder de reikwijdte van de oude regeling blijven vallen. Dit geldt niet alleen als een kok blijft werken bij dezelfde werkgever maar ook als hij wisselt van werkgever.

Zoals het er nu naar uit ziet blijft de mogelijkheid bestaan dat onder de nieuwe regeling een verblijfsvergunning (GVVA) zal worden verleend voor twee jaar.

Wij willen ook nog genoemd hebben dat er tal van categorieën buitenlandse werknemers zijn die onder versoepelde toelatingsregimes vallen waar ook de Aziatische horeca gebruik van kan maken. Een voorbeeld die wij hier noemen is de grensoverschrijdende dienstverlening.

Ons kantoor heeft sinds 2014 al enkele honderden vergunningsaanvragen onder de tijdelijke en definitieve regeling Aziatische horeca met succes begeleid voor verschillende Aziatische horecaondernemingen. Wij kunnen u de aanvraag uit handen nemen en de kansen van slagen vergroten. Hoewel de wervingsinspanningen de verantwoordelijkheid is van de werkgever, kunnen wij adviseren over de voorwaarden waaraan dezen moeten voldoen. Wij kunnen bovenal moet u meedenken over alternatieven die wellicht van toepassing kunnen zijn.

 Als u belangstelling heeft om ons kantoor de aanvraag voor een Aziatische kok te laten begeleiden dan kunt u contact opnemen met ons voor een vrijblijvend gesprek.

Voor vragen over het aanvragen van een verblijfsvergunning voor de Aziatische horeca neem gerust contact met ons op. U kunt ons mailen (info@arslanlitadvocaten.nl) of ons bellen op het nummer 020 223 2466. U kunt ons ook contacten via een van de social mediakanalen die vermeld staan op deze pagina. Wij staan u graag te woord.