Blauwe kaart

De Blauwe kaart is een EU-verblijfsvergunning gericht op hoogopgeleide werknemers. De vergunning vindt zijn oorsprong in de EU Blauwe Kaart Richtlijn 2009/50. De Blauwe kaart lijkt in veel opzichten op de kennismigrantenregeling, maar vertoont toch enkele onderscheidende verschillen.

Voorwaarden

De blauwe kaart kent twee hoofdvereisten.

  • Inkomen: Om voor de vergunning in aanmerking te komen dient men per 1 januari 2024 een salaris te verdienen van minimaal €6.245 bruto per maand exclusief 8% vakantiegeld. In tegenstelling tot de kennismigrantenregeling die voor personen onder en boven de 30 jaar differentieert naar de hoogte van het salaris, hanteert de Blauwe kaart één salariseis ongeacht de leeftijd.
  • Opleidingsniveau: Deze vergunning staat alleen open voor hoogopgeleiden. Iemand wordt in het kader van de Blue Card-regeling als hoogopgeleid beschouwd indien de aanvrager minimaal een driejarige bacheloropleiding heeft afgerond. Dit is een ander verschil met de kennismigrantenregeling die geen opleidingsniveau vereist. Diploma’s moeten door het IDW zijn gewaardeerd.

Een aanvullende eis is dat de arbeidsovereenkomst minimaal een jaar geldig moet zijn.

Nog een belangrijk verschil met de kennismigrantenregeling is dat de Blauwe kaart niet voorschrijft dat de werkgever een erkend referent moet zijn.

Verblijfsrecht

De vergunning wordt afgegeven voor minimaal één jaar en maximaal vier jaar. De Blauwe kaart is verlengbaar. Hoewel de vergunning rechtstreeks is afgeleid van een EU-richtlijn, staat de Blauwe kaart het enkel toe dat men woont en werkt in het land dat de blauwe kaart heeft afgegeven. Als België bijvoorbeeld de Blauwe kaart heeft afgegeven, mag de houder alleen in België wonen en werken en niet elders in de EU. Om elders te mogen wonen en werken moet de Blauwe Kaart opnieuw worden aangevraagd in die specifieke EU-lidstaat.

Een van de voordelen van de Blauwe kaart vergunning is dat als men 1,5 jaar of langer een Blauwe kaart heeft in een andere EU-lidstaat, hij/zij wordt vrijgesteld van de zogenaamde Mvv-vereiste. Deze voorwaarde houdt in dat een aanvrager in het algemeen de uitkomst van de aanvraagprocedure moet afwachten vanuit zijn/haar land van herkomst of land van verblijf. Bovengenoemde vrijstelling brengt met zich mee dat men rechtstreeks naar Nederland mag komen en de uitkomst van de procedure hier mag afwachten.

Een ander voordeel van de vergunning is dat het verblijf op basis van de blauwe kaart in verschillende EU-landen wordt opgeteld bij het verblijf van vijf opeenvolgende Jaren die nodig zijn voor de EU-langdurig ingezetene vergunning. Normaal gesproken kunnen de vijf jaar alleen worden opgebouwd met het verblijf in één enkele EU-staat.

Bovendien hebben gezinsleden van blauwe kaarthouders onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Ze mogen dus voor elke werkgever werken zonder voorafgaande toestemming of aan specifieke vereisten te hoeven voldoen. Ironisch genoeg hebben zij in dit opzicht meer rechten dan hun gastheer, die aan één werkgever is gebonden.

Heeft u vragen over de Blauwe kaart vergunning, neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bellen, 020 223 2466, of een e-mail sturen, info@arslanlitadvocaten.nl. Wij helpen u graag! U kunt ons ook bereiken via onze social media kanalen die u onderaan deze pagina kunt vinden.