Op grond van bilaterale handelsverdragen tussen Nederland en Japan gelden er voor Japanse onderdanen soepelere toelatingsvoorwaarden. De voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning als ondernemer komen overeen met de toelatingsvoorwaarden voor Amerikaanse ondernemers.

Voor immigratie doeleinden maakt het bilaterale handelsverdrag tussen Nederland en Japan het voor Japanse ondernemers vrij gemakkelijk om een verblijfsvergunning te verkrijgen als ondernemer. Als gevolg van het bilaterale handelsverdrag , is het beduidend makkelijker voor Japanse onderdanen om een verblijfsvergunning als ondernemer te krijgen. Ondernemers uit andere landen dan Japan moeten door middel van een puntensysteem laten zien dat hun aanwezigheid een wezenlijk Nederlands economisch belang dient. In de praktijk blijkt dit voor vele ondernemers erg moeilijke opgave te zijn en brengt de aanvraag een veelheid documentatie (en dus extra kosten) voor deze aanvragers met zich mee. Bovendien nemen over het algemeen deze aanvraagprocedures veel tijd in beslag. In tegenstelling tot de ondernemers uit andere landen zijn er voor Japanse ondernemers slechts een enkele voorwaarden voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  1. Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  2. Investering van aanzienlijk kapitaal ten bedrage van € 4.500 in de eigen onderneming.
  3. Openingsbalans opgesteld door een erkend accountant of een erkend financieel adviseur.

Ondanks het betrekkelijk gering aantal toelatingsvoorwaarden is het voor vele Japanse ondernemers op grond van de het handelsverdrag tussen Nederland en Japan in de praktijk moeilijk gebleken om binnen een korte tijd aan alle randvoorwaarden voor een inwilliging te voldoen (zoals ondermeer inschrijving in de Basisregistratie Personen/BRP, inschrijving in de Kamer van Koophandel). Voor een snelle en efficiënte afhandeling van de aanvraag is professionele begeleiding geen overbodige luxe.

Een bijkomend voordeel is dat de gezinsleden van de Japanse ondernemer alle vrij toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Dat betekent dat zijn (in tegenstelling tot hun sponsor) onbeperkt en vrij in loondienst mogen werken.

Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Dit kan telefonisch, 020 223 2466, of per email, info@arslanlitadvocaten.nl. Wij helpen u graag! U kunt ons ook bereiken via onze social mediakanalen die u onderaan deze pagina kan vinden.