Kennismigrantenregeling

Een zeer effectieve mogelijkheid om buitenlandse werknemers naar Nederland te halen is door middel van de kennismigrantenregeling. De kennismigrantenregeling kent twee voorwaarden, looncriterium en erkend referent werkgever.

Het looncriterium

Om als kennismigrant aangemerkt te worden dient de buitenlandse werknemer ten minste het volgende maandsalaris te verdienen (normbedragen 2024):

  • Kennismigrant 30 jaar of ouder : € 5.331 bruto per maand,
  • Kennismigrant jonger dan 30 jaar: € 3.909 bruto per maand
  • Verlaagd salariscriterium na zoekjaaar: € 2.801 bruto per maand.

Alle bedragen zijn exclusief 8% vakantiegeld.

Promovendi

Promovendi, ongeacht hun leeftijd, in dienst van onderwijs- of onderzoeksinstellingen, en universitaire docenten en postdoctorale onder de dertig jaar, kunnen als kennismigrant aangemerkt worden. Voor deze groep geldt geen looncriterium.

Marktconformiteit salaris

Als algemene voorwaarde voor de kennismigrantenregeling geldt dat het geboden salaris marktconform dient te zijn. In de praktijk betekent dit dat de IND kan toetsen of de hoogte van het salaris overeenkomt met het salaris van anderen die soortgelijke functies vervullen. Dit heet marktconformiteit. Als er bij de IND hierover twijfel bestaat dan kan het UWV om advies gevraagd worden over de zogeheten marktconformiteit van het salaris. Men beoordeelt dan of voor een dergelijke functie en voor een werknemer met een dergelijk profiel ook het geboden salaris betaald -behoort- te worden.

Erkend referent

Tweede voorwaarde die de kennismigrantenregeling kent is dat de werkgever een zogeheten door de IND erkend referent moet zijn.
Het bedrijf dient voldoende solvabel te zijn om het salaris van de kennismigrant te betalen, wil het toegelaten worden tot de kennismigrantenregeling.

Verder dient de continuïteit van de onderneming voldoende gewaarborgd te zijn. Daarnaast wordt gekeken of het bedrijf een historie heeft van goed betalingsgedrag bij de Belastingdienst en of het bedrijf in het verleden WA-boetes opgelegd heeft gekregen, omdat het vreemdelingen die niet mogen werken tóch in dienst heeft genomen. Om toegelaten te worden tot de kennismigrantenregeling dient een bedrijf een aanvraag in te dienen bij de IND. Voor startups was het altijd al een uitdaging om erkend referent te worden (NB voor ondernemingen jonger dan 18 maanden is de IND verplicht RVO om advies te vragen), maar de laatste jaren is de lat voor gevestigde ondernemingen ook steeds hoger komen te liggen.

Een veelgebruikte alternatief voor de kennismigrantenregeling is de zogeheten EU Blue card. Voor informatie hierover of over de procedure voor toelating als erkend referent en over het aanvragen van de verblijfsvergunningen van kennismigranten, kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.

Naast de aanvraag voor erkend referentschap, kunnen wij de aanvragen voor de toelating van uw buitenlandse werknemers ter hand nemen. Bel, 020 223 2466, of email, info@arslanlitadvocaten.nl, ons gerust. U kunt ons ook contacten via een van de social mediakanalen die vermeld staan op deze pagina. We helpen u graag!