Per 1 juni 2021 gaat een pilot van start waarmee het voor innovatieve start-ups makkelijker moet worden om buitenlands personeel met bijzondere deskundigheid naar Nederland te halen. De pilot zal 4 jaar duren. Na de pilot periode mogen werknemers nog 1 jaar volgens de regeling bij de start-up blijven werken.

Omdat innovatieve startups vaak behoefte hebben aan toptalent. Veel ondernemingen maken gebruik van de kennismigrantenregeling om talent naar Nederland te halen. Probleem is dat startende, innovatieve ondernemingen van deze regeling vaak juist niet kunnen gebruiken omdat zij in de opstartfase van het bedrijf nog niet in staat zijn de betrekkelijk hoge salarissen van kennismigrantenregeling kunnen. Verder is het vaak moeizaam en kostbaar om als startup de status van erkend referent verkrijgen. Om het startups toch mogelijk te maken het benodigde buitenlands talent aan te kunnen trekken, staat de nieuwe regeling een lager salariseis toe aangevuld met aandelen van het bedrijf. Hiermee worden start-ups beter in staat gesteld buitenlands personeel aan te trekken, dat essentieel is voor de groei van de onderneming.

De belangrijkste voorwaarden voor de verblijfsvergunning zijn:

  • De werknemer gaat werken in loondienst bij een startend en innovatief bedrijf.
  • Er werken maximaal 15 werknemers bij het bedrijf.
  • Maximaal 5 buitenlandse werknemers van de start-up krijgen een verblijfsvergunning essentieel start-uppersoneel.
  • De werknemer krijgt een salaris van minimaal het verlaagde salariscriterium voor kennismigranten (anno 2021 €2497.)
  • De werknemer krijgt een medewerkersparticipatie van minimaal 1% in de start-uponderneming. Deze wordt gegeven in de vorm van aandelenopties, certificaten van aandelen of aandelen zonder stemrecht.

In het kader van de aanvraag vraagt de IND vraagt om advies aan de RVO. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal de startup beoordelen op innovatief vermogen schaalbaarheid, de financiële positie, draagkracht en structuur. Ook zal RVO adviseren over de rol van de buitenlandse medewerker en de voorgestelde medewerkersparticipatie.

Bijkomend voordeel is dat gezinsleden van het buitenlandse personeelslid vrij op de arbeidsmarkt zijn. Zij mogen dus zonder voorafgaande toestemming of bijkomende voorwaarden vrij werken in Nederland,

Wat kan Arslan|Lit Advocaten voor u betekenen?

Om te beginnen kan ons kantoor uw onderneming begeleiden bij de aanvraag om de verlening van deze nieuwe verblijfsvergunning. Bij andere procedures hebben wij vaker te maken gehad met RVO. Gebleken is dat RVO vaak heel kritisch kijkt naar bijvoorbeeld de innovativiteit van een onderneming. De juiste wijze van presenteren en de juiste informatie aandragen, kan het verschil zijn tussen inwilliging en afwijzing.

Bovendien kunnen wij u adviseren over alle arbeidsrechtelijke vraagstukken rondom het te werkstellen van buitenlands personeel.

Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Dit kan telefonisch, 020 223 2466, of per email, info@arslanlitadvocaten.nl. Wij helpen u graag! U kunt ons ook bereiken via onze social mediakanalen die u onderaan deze pagina kan vinden.