Voor zakelijke doeleinden kan een Schengenvisum worden verkregen voor maximaal 90 dagen. Na een verblijf van 90 dagen moet de betrokkene ten minste 90 dagen buiten Schengengebied verblijven alvorens opnieuw toegang op basis van een zakenvisum kan worden verkregen.

Met een zakenvisum kan de betrokkene naar Nederland komen voor het voeren van zakelijke besprekingen of het bijwonen van bijeenkomsten, maar voor het verrichten van arbeid voor korte periode moet in principe eerst toestemming te worden gevraagd bij het UWV door middel van het aanvragen van een zogeheten tewerkstellingsvergunning.

Onder omstandigheden kan van de Nederlandse ambassade een multiple entry visa worden verkregen. Dit is een visum dat wordt afgegeven voor een langere periode (bijvoorbeeld voor een tijdvak van een jaar) waarin de betrokkene niet iedere keer opnieuw een visum hoeft aan te vragen bij de ambassade maar gedurende de geldigheid van het multiple entry visum ongehinderde op en neer kan reizen. Let wel dat ook in het geval van een multiple entry visa de betrokkene niet langer dan 90 dagen van de 180 dagen in Schengengebied mag verblijven.

Orange carpet program

Buitenlandse bedrijven met een vestiging in Nederland, of Nederlandse bedrijven met een vestiging in het buitenland, of buitenlandse bedrijven met een exclusief partnership met een Nederlands bedrijf, kunnen voor de werknemers onder het ‘orange carpet program’ op vereenvoudigde wijze visa krijgen.

Voordelen van de orange carpet program zijn:

  • Een beslissing op de visumaanvraag binnen 48 uur in plaats van 15 dagen
  • Minder documenten die overgelegd moeten worden
  • Geen aparte aanvraag voor ieder persoon afzonderlijk
  • Mogelijkheden voor multiple entry visa

Indien u vragen heft over het aanvragen van een zakenvisum, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Dit kan telefonisch, 020 223 2466, of per email, info@arslanlitadvocaten.nl. Wij helpen u graag! U kunt ons ook bereiken via onze social mediakanalen die u onderaan deze pagina kan vinden.