Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı işçilerin hakları-Ankara Anlaşması-1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı işçilerin hakları-Ankara Anlaşması-1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı Serbest dolaşımla ilgili olan 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK), vatandaşlarımıza ve aile bireylerine bulundukları üye ülkelerin istihdam piyasalarında bazı

Yüksek nitelikli işçi

Yüksek nitelikli işçi Türkiye ile Avrupa birliği arasındaki Ankara anlaşmasından dolayı yüksek nitelikli TürkiyeCumhuriyeti vatandaşlarıHollanda yüksek nitelikli işçi programına kayıtlı olmayan bir şirkettedir çalışabilirler. Bu demektir ki TürkiyeCumhuriyeti vatandaşları Hollanda