İş uyuşmazlığı geniş bir kavramdır. Çalışanınızla bir anlaşmazlık kadar küçük bir şey olabilir, aynı zamanda transfer, iş değişikliği ve hatta işten çıkarma gibi çok daha ciddi bir şey olabilir. Genellikle bu tür çatışmalar, net anlaşmaların yapıldığı iyi bir konuşma ile zaten çözülür. Ancak, görüşler o kadar farklı olabilir ki daha fazlasına ihtiyaç vardır. Bu, elbette çalışanınızın işyerindeki performansına fayda sağlamayan çok fazla hayal kırıklığına ve strese neden olabilir.

Anlaşmazlıklar şunları içerebilir:

 • Bir özellik değişikliği
 • Çalışanınızın transferi
 • İşten çıkarma
 • Fazla mesai, tatil veya hastalık hakkındaki anlaşmazlıklar
 • Maaş, ikramiye veya diğer ödüller üzerindeki anlaşmazlıklar

Çalışanınızla bir iş anlaşmazlığı olması durumunda ne yapmalısınız?

Her şeyden önce, çalışanınızla konuşmanız önemlidir. Anlaşmazlığı bir konuşma ile çözmek genellikle en iyisidir. Bazen istihdam ilişkisi o kadar bozulur ki, devam etmek artık mümkün veya arzu edilmez. O zaman her konuşmayı belgelemeniz ve kaydetmeniz önemlidir.

İşten çıkarma

İşten çıkarma genellikle en ciddi iş anlaşmazlığıdır. İçerdiği stres ve belirsizlik nedeniyle sadece çalışanınız için değil, aynı zamanda bir işveren olarak da çoğu zaman da sizin ’de zararınınızadır.

Aşağıda, artan bir iş anlaşmazlığı durumunda mümkün olduğunca güçlü bir şekilde yerinizi almak için bir işveren olarak neler yapabileceğiniz tartışılacaktır.

Feshetme yasağı

Çalışanınızla yaptığınız iş sözleşmesini feshetmek istiyorsanız, öncelikle belirli bir durumda fesih yasağı olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Fesih yasaklarına örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Hastalık veya sakatlığın ilk iki yılında
 • hamilelik, doğum, doğum izni ve ebeveyn izni sırasında
 • çalışanınızın ülkesindeki mecburi askerlik hizmeti sırasında
 • çalışanınız bir sendikaya üye olduğunda veya şirketinize çalışan katılımıyla ilgili olduğunda
 • İşten çıkarılma nedeni olarak ayrımcılık yasaktır. Örneğin din, ırk, cinsiyet,
 • Çalışanınızın yaşı, cinsel oryantasyonu veya engeli nedeniyle işten çıkarılma da yasaktır.

Önceden bildirme süresi

Ayrıca iş sözleşmesini feshederken işveren olarak sizin de bildirme süresine uymanız önemlidir. Çoğu durumda bu bildirme süresi bir aydır. Çok dikkat! Sözleşmeyi her zaman yazılı olarak feshedin. Bu şekilde, iş sözleşmesini hangi tarihte feshettiğinizi ve işçinin sözleşmeyi teslim aldığını her zaman kanıtlayabilirsiniz.

Önceden bildirme süresine uymazsanız, çoğu zaman çalışanınızın tazminatını ödemek zorunda kalırsınız. Bu nedenle, buna bağlı kalmanız kendi çıkarınız için önemlidir.

Kanıt

Çalışanınızın performansıyla ilgili tüm kanıtları bir dosyaya kaydetmeniz önemlidir. Bozulmuş bir istihdam ilişkisi olduğunu objektif olarak gösterebilmelisiniz. Müşterilerden/meslektaşlarınızdan gelen e-postaları, konuşmaları veya şikayetler ve benzeri kanıtlar.

Ayrıca sunacağınız deliller, çalışanınızın artık şirketinizde çalışmasına devam etme olasılığının kalmadığını ve iş uyuşmazlığının daha fazla çözülemeyeceğini göstermelidir. Yeni bir pozisyon, yeni görevler veya farklı çalışma saatleri atamayı düşünün. Bir işveren olarak, bozulan istihdam ilişkisini aktif olarak çözmeye çalışmış olmalısınız. Yeterli kanıt sunmazsanız veya anlaşmazlığı çözmeye yeterince çalışmadıysanız, mahkeme iş sözleşmesini feshetme talebinizi reddedebilir.

Geçici sözleşme

Geçici bir iş sözleşmesi varsa, sözleşmeyi yenilememeyi de seçebilirsiniz. İş sözleşmesinin feshi, genellikle birini işten çıkarmanın zaman alıcı ve pahalı bir yoludur. Geçici sözleşmeyi uzatmak istemiyorsanız, çalışanınıza bildirmeniz önemlidir. Bu önceden bildirme süresidir. Bunu yapmazsanız, çalışanınıza tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Kişisel nedenlerle işten çıkarılma

Bu, bir işveren olarak çalışanınızın performansı hakkında yorumda bulunmanız durumunda ortaya çıkabilir ve bazı durumlarda fiili işten çıkarılmaya yol açabilir.

Bir işveren olarak, aşağıdaki kişisel sebeplerden dolayı bölge mahkemesinden işten çıkarılmayı (iş sözleşmesinin feshini) talep edebilirsiniz:

 • Sık devamsızlık
 • Kusurlu hareket veya ihmal
 • Bozulmuş iş ilişkisi
 • Vicdani ret
 • Diğer koşullar
 • İşten çıkarılma nedenlerinin bir kombinasyonu (kümülasyon gerekçesi)

Kişisel nedenlerle işten çıkarılma ancak mahkemesi aracılığıyla mümkündür. Yine, yeterli kanıt toplamanız çok önemlidir. Bunun genellikle uzun bir süreç olduğunu bilmek de iyidir. İlk önce çözmek için anlaşmazlığı çözmeye çalışmak en iyisidir.

Ayrıca çalışanınıza birlikte bir uzlaşma sözleşmesi hazırlamayı teklif edebilirsiniz. Bu mektupta iş sözleşmesinin karşılıklı rıza ile feshedileceğini belirtirsiniz. Bunun için genellikle çalışanınıza tazminat teklif edersiniz. Aksi takdirde, uzlaşmayı kabul etmeyecektir.

Bir iş anlaşmazlığı tırmandığında ve mümkün olduğunca hukuki olarak güçlü pozisyonda olmak istediğinizde yasal yardım almanız önemlidir. Bir uzlaşma anlaşması hazırlarken yasal yardım almak da en iyisidir. Sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçin.

Anında işten çıkarma

Anında işten çıkarma hem çalışan hem de işveren için ciddi bir önlemdir. Artık bir ihbar süresi yok ve ücretlerin ödenmesi derhal durdurulacak. Çalışanınız da artık işsizlik ödeneği alma hakkına sahip değildir. Bir işveren olarak, anında işten çıkarmaya geçemezsiniz. Bu, aşağıdakiler gibi ciddi bir neden gerektirir:

 • Hırsızlık
 • Ağır hakaret
 • Dolandırıcılık
 • Saldırı/ Şiddet
 • İş reddi

Bir işveren olarak, derhal işten çıkarılma nedenini derhal bildirmekle yükümlüsünüz. Çalışanınız, işten çıkarılma tarihinden itibaren 2 ay içinde karara yerel mahkemeye itiraz edebilir. Bu nedenle, işten çıkarma için dikkatli ve yeterli kanıt toplamak bir kez daha önemlidir. 

Ekonomik nedenlerle işten çıkarma

Ekonomik nedenlerle işten çıkarılmanın çeşitli nedenleri vardır. Kötü bir mali durum, otomasyon, şirket feshi veya bir satın alma gibi. UWV, söz konusu çalışan için işten çıkarma izni verilmesi için UWV’ye yaptığınız talebinize yanıt vermesini çalışanınızdan isteyecektir. Bu nedenle talebi doğruladığınızdan ve bir iş hukuku uzmanına kontrol ettirdiğinizden emin olun.

Talebiniz UWV tarafından onaylanırsa, çalışanınız genellikle bir geçiş ödemesi alma hakkına sahiptir. Geçiş ödemesine hak kazanma süresi 3 ay sonra sona erer.

UWV tarafından işten çıkarma izni verilmiş olsa bile, önceden bildirme süresi, geçiş ücreti vb. ile ilgili kuralları dikkate almalısınız.

Uzun süreli iş görememezlik nedeniyle işten çıkarılma

Çalışanınız 2 yıldan fazla bir süredir hastaysa, işveren olarak UWV’den işe son vermesini talep edebilirsiniz. Çalışanınızın bunu istemesi de mümkündür. Daha sonra iş birliği yapmak ve bir geçiş ödemesi ödemekle yükümlüsünüz.

Arslan Lit Advocaten hukuk bürosunun avukatları, işveren adına iş hukuku davalarını ele alma konusunda geniş deneyime sahiptir. Arslan Lit Advocaten hukuk bürosunun sizin için neler yapabileceğiyle ilgili sorularınız için lütfen bize e-posta gönderin (info@arslanlitadvocaten.nl) veya 0031020 223 24 66 numaralı telefondan bizi arayın. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.