İşveren

İş hukukunda işveren ve çalışanın hak ve yükümlülükleri karşılıklı olarak düzenlenmiştir. İş hukuku yasası, istihdam koşulları, ücretler ve çalışma koşulları için belirli asgari şartları belirler. Ayrıca, çalışan ve işveren birbirleriyle pazarlık yapabilir ve daha değişik şartlarda anlaşabilirler. Ancak, bazı kanunlar, çalışanın zararına olacak sözleşme şartlarını anlaşmanıza izin vermez.

Bir işveren olarak, genellikle ayrı çalışma koşullarına sahip iş sözleşmesi için geçerli olan belirli bir toplu iş sözleşmesinden yararlanırsınız. İş kanunu ayrıca, çalışanınız iyi çalışmıyorsa veya geçerli şirket standartlarına ve kurallarına uymuyorsa ona nasıl hitap edebileceğinizi de düzenler.

İşveren yükümlülükleri

Bir işveren olarak, çalışanınız için iyi çalışma koşulları yaratmakla yükümlüsünüz. Buna çalışanlarınızın sağlığı ve güvenliği de dahildir. Bu yükümlülükler Çalışma Koşulları Yasası’ndan kaynaklanmaktadır. Ücret ödemek, maaş bordrosu düzenlemek ve düzenli bir bordro yönetimi de işverenin uyması gereken yükümlülüklerdir. Ayrıca hasta veya iş görememez durumdaki çalışanınızla ilgilenmeli ve aktif olarak yeniden entegrasyona kendinizi adamalısınız.

İşveren hakları

İşveren ayrıca, iyi çalışmayan bir çalışana karşı dava açabilmeli veya işyerinde bir ihtilaf olması durumunda önlem alabilmelidir. Bir çalışan gerektiği gibi çalışmadığında veya ciddi bir suç işlediğinde, ona işveren olarak hitap edebilmeli, hatta onu işten çıkarabilmelisiniz. Ancak, çalışanların performansının ve işyerindeki herhangi bir olayın dikkatli kayıtlarını tutmanız önemlidir. İşveren, işçi aleyhine adım attığında büyük bir ispat yükümlülüğü vardır.

Bir işveren olarak, geçerli şirket standartlarına ve düzenlemelerine uyumu zorunlu kılacak araçlara sahip olmanız da önemlidir. İş hukuku da bu konuda ihtar ve ceza verme imkanı ile önleyici bir işleve sahiptir. İşten çıkarma genellikle son çaredir.

Size nasıl hizmet edebiliriz?

Çalışanınızın performansı ile ilgili bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa veya işten çıkarma işlemine devam etmek istiyorsanız, bir avukat tutmanız akıllıca olacaktır. Özellikle işveren üzerinde büyük bir ispat yükü olduğu için. Örneğin, bir iş sözleşmesi veya uzlaşma sözleşmesi hazırlarken bir iş hukuku uzmanından da yararlanabilirsiniz.

Arslan Lit Advocaten hukuk bürosunda iş hukukunun her alanında hizmet uzmanlarımız var. İş uyuşmazlıklarıyla mücadeleden yerleşim ve iş sözleşmelerinin taslağının hazırlanmasına veya kontrol edilmesine kadar. Ayrıca iş hukuku ile ilgili her konuda size tavsiyelerde bulunabiliriz.

Aşağıdaki alanlarda uzmanız:

İş uyuşmazlığı / İşten çıkarma

Engellilik / Hastalık

Çalışanın şirketi devralırken ki hak ve yükümlülükleri

İş sözleşmeleri

Geçiş ücreti

Deneme süresi, para cezası ve rekabet yasağı maddesi

Uzlaşma ve Fesih Sözleşmesi

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen ofisimizle iletişime geçmekten çekinmeyin. Bu, 0031020 223 2466 numaralı telefondan veya info@arslanlitadvocaten.nl adresinden e-posta yoluyla yapılabilir. Size yardım etmekte mutluluk duyarız! Ayrıca bu sayfanın alt kısmında bulabileceğiniz sosyal medya kanallarımızdan da bize ulaşabilirsiniz.