Salarisnormen 2024

Salarisnormen 2024 De onderstaande normbedragen gelden per 1 januari 2024 voor aanvragen voor verblijfsvergunningen voor verblijf bij gezinslid, kennismigranten en blauwe kaart. Verblijf bij partner/gezinslid €2.069,40 exclusief 8% vakantiegeld €2.234,95

Mvv-Turkse burger-Besluit 1/80-geen sprake van gefingeerd dienstverband

Mvv-Turkse burger, Verblijf bij partner / Art. 13 Besluit 1/80 / Eenoudergezin met kind(eren) onder 5 jaar  / Geen sprake van gefingeerd dientsverband-middelenvereiste nieuwe beperking besluit 1/80 – gerechtvaardigd door

Mvv-nareisaanvraag- feitelijke gezinsband-evenredigheidsbeginsel

Mvv-nareisaanvraag, feitelijke gezinsband, evenredigheidsbeginsel, artikel 4:84 Awb Volgens eiseressen zou de afwijzing van de mvv-aanvragen leiden tot onevenredige gevolgen in verhouding tot de daarmee te dienen doelen. Zo is het

Inkomensnormen 2022

Inkomensnormen 2022 De IND heeft de inkomensnormen voor 2022 bekend gemaakt voor de diverse verblijfsvergunningen. Hieronder volgt een selectie van de belangrijkste inkomensnormen. Voor een volledig overzicht kunt u kijken

Inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers per 1 januari 2022

Bijzondere rechtspositie Turkse onderdanen hebben een bijzondere rechtspositie in het Nederlandse vreemdelingenrecht. Op basis van het Associatieverdrag van 1963, het Aanvullend Protocol van 1973, en de Associatiebesluiten 2/76 en 1/80,

Humanitair niet-tijdelijk

De vergunning humanitair niet-tijdelijk (of “voorgezet verblijf” zoals het vroeger heette) is een wat vreemde eend in de bijt van de verblijfsvergunningen. Hoewel het een tijdelijke verblijfsvergunning is, heeft het